Zamilkł klucz – SP5HS

W dniu 1 sierpnia 2016 r. w wieku 81. lat odszedł od nas Krzysztof Słomczyński SP5HS. Jeden z najbardziej zasłużonych krótkofalowców SP.

Wyrazy współczucia z powodu utraty najbliższej osoby dla Rodziny Kszysztofa , bliskich
i znajomych składa Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Uroczystości pogrzebowe Krzysztofa SP5HS odbędą się 8 sierpnia tj. w poniedziałek o godz. 11,00 na Starych Powązkach w kościele pod wezwaniem Św. Karola Boromeusza. Wejscie na cmentarz przez bramę (nr.2) Świętej Honoraty. Po czym nastąpi odprowadzenie ś.p. Krzysztofa na miejsce wiecznego spoczynku tj. do grobu rodzinnego (kwatera 221)

Krzysztof Słomczyński SP5HS. Urodził się 7 października 1934 roku. Krótkofalarstwem zainteresował się w początkach lat pięćdziesiątych w czasie nauki w 30 Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Należał do Radioklubu LPŻ SP5KAB. Uzyskał licencję nasłuchową znak SP5 018.Jego wnioski o licencję nadawcy odrzucane były przez Urząd Bezpieczeństwa ze względu na poglądy rodziny latach 1956-57 bardzo aktywnie uczestniczył w procesie reaktywowania Polskiego Związku Krótkofalowców.
Podpis Krzysztofa zamieszczony jest na protokole dokumentu przywracającego PZK.W dniu 4 lutego 1957 roku pozyskał pierwszą licencje i znak SP5HS. Dokument pozwalał na pracę na CW z mocą 10W.W dniu 9 czerwca 1959 roku Zarząd Główny PZK zatwierdził regulamin Polskiego Klubu DX, którego SP5HS był jednym z pięciu założycieli.

W 1960 roku otrzymuje dyplom ukończenia Politechniki Warszawskiej.
Przez kilka kadencji był członkiem Zarządu Głównego PZK. W latach 1970 -1974 był Sekretarzem Generalnym PZK i jednocześnie Dyrektorem Biura.
Za pracę na rzecz krótkofalarstwa Polskiego i PZK w 1973 roku oznaczony został Honorowa Odznaką PZK z numerem OO7.

W roku 1990 został wybrany Prezesem PZK( pierwszym po wojnie wybranym w demokratyczny sposób) Funkcje ta pełnił do 2002 roku.Był członkiem i przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds Radioamatorów w służbie amatorskiej.

Był działaczem I Regionu IARU. Już w 1978 roku w czasie Konferencji Generalnej I Regionu IARU na Węgrzech z inicjatywy SP5HS-a powołana została Grupa Robocza ds. Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. (ARDF) Był jej przewodniczącym przez 20 lat.

Był organizatorem pierwszych Mistrzostw Świata ADRF ,które odbyły się w 1980 roku w SP w miejscowości Cetniewo. Wiele razy przewodniczył komisji sędziowskiej na MS i Mistrzostwach ARDF I Regionu IARU. Za bogatą działalność wyróżniony został Medalem IARU. Uczestniczył w szeregu Światowych Konferencji ITU. W 2000 i 2007 był zastępcą przewodniczącego delegacji Polski. Na przełomie wieków był pełniącym obowiązki wice Prezesa PAR i w tym czasie podejmował wiele działań na rzecz krótkofalowców min. przystąpienie Polski do stosowania Zalecenie CEPT T/R 61-01 w sprawie uznania pozwoleń amatorskich. Prawie całe życie zawodowe związane jest z radiokomunikacją, Odznaczony został wieloma odznaczeniami i medalami a w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi , Złotym Medalem dla Obronności Kraju, Odznaką Honorową ”Zasłużony Pracownik Łączności” W latach 2001-2003 był koordynatorem Zespołu Przygotowującego RT6 do Konferencji Światowej WRC 2003
w Podkomitecie Zarządzania Częstotliwościami Kwatery Głównej NATO.

29 czerwca 2002 roku odznaczony został Złota Odznaką Honorową PZK a w 2008 r. XVII Zjazd Krajowy PZK nadaje mu godność Członka Honorowego PZK.

Historia Krzysztofa Słomczyńskiego SP5HS autorstwa Ryszarda SP3CUG.

Prezes WOT PZK – Jerzy SP5SSB