Zamilkł klucz – SP5FHF

W dniu dzisiejszym otrzymałem smutna informację że 7 stycznia 2022 roku w godzinach poranny zmarł Jan Sobieszczuk – SP5FHF. Był sędzią oraz trenerem w Radioorientacji Sportowej biorąc czynny udział w organizacji zawodów Wieloboju Łączności organizowanych przez Ligę Obrony Kraju oraz Polski Związek Radioorientacji Sportowej. Był jednym z pomysłodawców Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich pn. „W Hołdzie Uczestników Powstania Warszawskiego 1944”.
Za swoją pracę społeczną otrzymał liczne odznaczenia nadawane przez Zarząd Główny LOK. Był aktywnym członkiem Komisji Rewizyjnej 25 Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK. Ostatnie lata poświęcił się pracy na rzecz Harcerskich Klubów Łączności SP5ZHH i SP5ZHJ gdzie szkolił najmłodszych adeptów w zakresie pracy na telegrafii.
Uczestniczył w wielu krajowych zawodach krótkofalarskich pracując najczęściej na telegrafii.

Pozostanie w naszej pamięci jako przyjaciel i kolega wspierający aktywnie działalność w sportach łączności.

Wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie z powodu utraty najbliższej osoby składają
Jego koledzy i przyjaciele z LOK oraz 25 WOT PZK.

Nabożeństwo żałobne odbędzie sie 26 stycznia 2022 roku o godzinie 10.00 w kaplicy św. Ignacego Loyoli
przy ul. Wóycickiego 14A (Dawny Kościół drewniany – Wólka Węglowa/Cmentarz Północny)