ZAMILKŁ KLUCZ – SP5ENA

W dniu 3 stycznia 2023 r. odszedł do krainy wiecznych DX  kolega Mirosław Paczocha SP5ENA, członek Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców oraz SPDXC#261.
Był zapalonym DX-manem z aktualnym stanem osiągnięć 340/357.

Uroczystości żałobne rozpoczną się w dniu 16 stycznia 2023r w Warszawie o godzinie 12:00 Mszą Św. w kościele Św. Marcina ul. Piwna 9, po  której kondukt żałobny uda się na Cmentarz Północny w celu kontynuowania ceremonii pogrzebowej.

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu utraty najbliższej osoby składa Rodzinie Zmarłego Zarząd WOT PZK.

Mirku,  spoczywaj w pokoju.

Informację przekazał Jacek SP5EAQ