Zamilkł klucz – SP5BB

W dniu 17 kwietnia 2022 r. w 90 roku życia zmarł długoletni członek Warszawskiego Oddziału Krótkofalowców PZK, Senior krótkofalarstwa warszawskiego inż. Antoni Kubicki „Kuba” SP5BB.

Cześć Jego Pamięci

Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 29 kwietnia 2022 r. na Cmentarzu Bródnowskim (kościół drewniany).
Po mszy św. nastąpi złożenie urny w kwaterze 84A, rząd 2, grób 7.

Wiadomosc otrzymałem od Małgorzaty SP5MBB – córki Kuby.
Tomasz SP5CCC