Zamilkł klucz – SP5AFL

Leon Kossobudzki SP5AFL SK
(ze zbiorów SP9HQJ)

W dniu 17 sierpnia br. odszedł od nas Leon Kossobudzki współautor publikacji „Podręcznik Radiooperatora Krótkofalowca” będącego elementarzem dla wielu pokoleń sympatyków naszego hobby. Urodzony w 1935 roku pierwszą licencję uzyskał w 1957 r. na znak SP5AFL.

Cały czas był członkiem PZK w Warszawskim Oddziale Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców , był także Członkiem SP DX Klubu. Odznaczony Odznaką Honorową PZK oraz Złotą Odznaką Honorową.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 3 września 2020 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się nabożeństwem o godzinie 11:00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie.

Wyrazy współczucia dla rodziny z powodu utraty najbliższej osoby składa Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców .

Cześć Jego Pamięci!

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB