ZAWODY ORGANIZOWANE
PRZEZ WOT PZK

bitwa warszawska 1920 ROKU
"cud nad wisłĄ"
CZĘŚĆ KF CW/Ssb

Warszawa 15 sierpnia 2022 roku

WYNIKI ZAWODÓW