|

Wybrano Nowe Władze Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK

W dniu 19 listopada w siedzibie Ligi Obrony Kraju w Warszawie odbyło się walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców na którym wybrano Zarząd WOT PZKoraz Oddziałową Komisję Rewizyjną.

Skład Zarządu WOT PZK

1.    Jerzy Szawarski  SP5SSB                       –  Prezes WOT PZK
2.    Jacek Andrzej Matykiewicz  SP5TA    –  Wiceprezes
3.    Zenon Kaczorek  SP5CNG                       – Sekretarz
4.    Wanda Jakubowska  SP7IWA               –  Skarbnik
5.    Jarosław Wcisły  SP5DBW                      – Członek

Skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej WOT PZK

1.    Wojciech KAZUBSKI   SP5SMK
2.    Michał Cuch  SP5CTP
3.    Cezary Krzysztof Zych  SQ5CKZ

Za Zarząd
Prezes Zarządu WOT PZK

Jerzy Szawarski – SP5SSB