Rozporządzeniem Rady Ministrów

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpienie epidemii ( DZ.U. z 2020 r. poz. 964 ) wznawiam funkcjonowanie ( ul. Mokotowska 17 lok. 34 , Warszawa ) Oddziałowego Biura QSL Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców z dniem 9 czerwca 2020r na zasadach określonych przez Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpienie epidemii ( DZ.U. z 29.05.2020 r. poz. 964 ) (w załączniku ) oraz informacji Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 30.05.2020 r. (w załączniku).