ZAWODY ORGANIZOWANE
PRZEZ WOT PZK

POWstanie styczniowe 1863
CZĘŚĆ KF CW/Ssb

Warszawa 22 stycznia 2023 roku

REGULAMIN ZAWODÓW

powstanie_1863 cwssb reg 1
powstanie_1863 cwssb reg 2
powstanie_1863 cwssb reg 3
powstanie_1863 cwssb reg 4
powstanie_1863 cwssb reg 5