Przekazania radiostacji „Burza” do Muzeum Powstania Warszawskiego 1944

W dniu 3 sierpnia 2005 r. dokładnie w 61 rocznicę uruchomienia, przekazana została do Muzeum Powstania Warszawskiego replika radiostacji „BURZA”. Była to pierwsza foniczna radiostacja powstańczej Warszawy. W uroczystości udział dzieło wiele osób, tak wiele, że organizatorzy byli zaskoczeniu wielkim tłumem zainteresowanych. Środowisko krótkofalowców reprezentowali z ramienia PZK Vice Prezes Kolega Dariusz Mankiewicz SP2HQY oraz grono krótkofalowców warszawskich.

Było kilkunastu dziennikarzy, wielu fotoreporterów, kilku przedstawicieli stacji telewizyjnych, m.in. TVP 1, Polonia, Telewizja Regionalne i innych. Przemówienie wprowadzające wygłosił dyrektor muzeum Pan Janusz Ołdakowski, który powitał uczestników uroczystości. Wprowadzenia dokonał prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego (WOT 25) Kolega Stanisław Lament SP5COC, który przedstawił historię budowy repliki „BURZY” oraz podziękował osobom zaangażowanym w jej wykonanie.. Następnie głos zabrał Pan Włodzimierz Markowski SP5WM, wojenny konstruktor, dzisiaj 83 letni emeryt, który zbudował wojenną radiostację oraz kierował budową repliki „BURZY”. W części końcowej wystąpienia Pan Włodzimierz przekazał radiostację wraz dokumentacją i certyfikatem. Na zakończenie głos zabrał dr Adam Nogaj SP5EPP, który przedstawił dzieje wojennej radiostacji. Po części oficjalnej dokonano uruchomienia „BURZY’, z której nadano wojenny komunikat, słuchany w kawiarni, gdzie zgromadziło się liczne grono gości i dziennikarzy.

Już dniu uroczystości opisywane wydarzenie odnotowało wiele kanałów telewizyjnych, np. TVP 1, Kurier Warszawski, przynajmniej kilka rozgłośni radiowych, w tym Polskie Radio, Sygnały Dnia. Dzień później zaś uroczystość opisana została we wszystkich najpoważniejszych dziennikach krajowych, w tym: „Rzeczpospolitą”, „Gazetę Wyborczą”, „Super Express”, Trybunę” i inne a także w bardzo wielu kanałach radiowych. Cieszy, że wysiłek grupy krótkofalowców i sympatyków doceniony został przez media i opisywane wydarzenie znalazło szeroki ogólnopolski rozgłos. Godzi się odnotować dzieje budowy repliki słynnej już radiostacji.

Sięgnąć należy do początku. W lipcu 2004 r. na kilka tygodni przez uroczystościami związanymi z 60 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w Urzędzie Miejskim w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania prezydentowi miasta radiostacji „Błyskawica”. Po części oficjalnej, część z zaproszonych gości udała się na taras pięknego pałacu. Tam właśnie podczas rozmowy z grupą krótkofalowców, pan Włodzimierz Markowski SP5WM przedstawił ciekawą opowieść o radiostacjach fonicznych powstańczej Warszawy. Powiedział, że w czasie Powstania Warszawskiego w Warszawie pracowały trzy radiostacje foniczne. Wspomniał, że to nie „Błyskawica” zapoczątkowała pracę w eterze. Chwilę później przedstawił historię radiostacji „Burza”. Zapytany przez jednego z Zygmunta Seligę SP5AYY, czy mógłby pomóc w wykonaniu repliki tej radiostacji, udzielił odpowiedzi pozytywnej, dodając, że jest bardzo zainteresowany jej powstaniem. Wspomniał, także, ze posiada jeszcze dużo podzespołów wojennych z wojennego sprzętu łączności, które są identyczne w stosunku do części, jakie były wykorzystane do budowy „Burzy”.

W pierwszych dniach lutego 2005 w mieszkaniu p. Włodzimierza Markowskiego w Grodzisku Mazowieckim odbyło się spotkanie, podczas którego p. Włodzimierzowi zaprezentowano prawie gotową, chociaż jeszcze nie funkcjonującą „Burzę”.

 To wystarczyło. We wrześniu utworzony został zespół krótkofalowców oraz osób współpracujących, pod kierunkiem niestrudzonego jak zwykle Zygmunta Seligi SP5AYY, który przystąpił do wykonania repliki „Burzy”. W pracach nad wykonaniem repliki uczestniczyli:
Zespół zadaniowy:
Zygmunt Seliga SP5AYY – kierownik projektu
Krzysztof Lipiński SP5WCL – prace konstrukcyjne
Andrzej Kabala – prace konstrukcyjne
Paweł Jakubisiak Prace konstrukcyjne
Zbigniew Ostaszewski SP5NHO – prace konstrukcyjne
Koordynacja projektu
Stanisław Lament SP5COC
Adam Nogaj SP5EPP

Pan Włodzimierz z zespołem wspierającym odbudowę repliki „Burzy”. Od lewej; Zygmunt SP5AYY, Adam SP5EPP, Krzysztof SP5WCL, Staszek SP5COC.

Wykonanie repliki radiostacji „Burza” było możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu wojennego twórcy, pana Włodzimierzowi Markowskiego ps. „Rybka”. To właśnie on w czasie wojny wykonał „Burzę”, która to radiostacja jako pierwsza rozpoczęła nadawanie komunikatów dla ludności Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego 1944 r. Podczas wykonywania repliki służył swoją wiedzą, a przede wszystkim olbrzymim składem swoich starych wojennych podzespołów. Cześć z nich wykorzystana została do budowy repliki „Burzy”. Wykonana staraniem krótkofalowców polskich oraz osób wspierających replika radiostacji „Burza” jest w pełni sprawną technicznie radiostacją foniczną, mogącą nadawać w paśmie krótkofalowym 40-metrowym emisją AM (modulacja amplitudy).

Dr Adam Nogaj SP5EPP przez wiele godzin spisywał wypowiedzi p. Markowskiego. W ślad za tym ukazało się w prasie kilka interesujących publikacji, poświęconych „Burzy” i jej twórcy.

Replika radiostacji „Burza” w zamiarze pana Włodzimierza Markowskiego jak również zespołu, znajduje się już Muzeum Powstania Warszawskiego, w pomieszczeniu, w którym znajduje się „Błyskawica”. Upamiętniać ma bohaterskie pokolenie warszawiaków, które podjęło walkę z wrogiem o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Upamiętniać w szczególności ma niewidzialną pracę służby łączności Armii Krajowej oraz jej żołnierzy. (Adam SP5EPP)

Opublikowano SP5JXK/SN5J