Zarząd wot pzk
komisja rewizyjna oddziałowa

warszawski odział terenowy pzk

ZARZĄD WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO PZK

Prezes WOT PZK
Jerzy Szawarski – SP5SSB
sp5ssb@gmail.com

Wiceprezes WOT PZK
Marian Lisowski – SP5CNA

Sekretarz WOT PZK
Zenon Kaczorek – SP5CNG

Skarbnik WOT PZK
Wanda Jakubowska – SP7IWA

Członek Zarządu
Janusz Czerwiński – SP5JXK

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA WOT PZK

Przewodniczący OKR WOT PZK
Jan Sobieszczuk – SP5FHF (SK)

Członek OKR WOT PZK
Marek Urbanowicz – SQ5GLB

Członek OKR WOT PZK
Wojciech Adam Kazubski –