Noc muzeów

Warszawski Oddział Terenowy PZK w czasie NOCY MUZEÓW w dniach 18-19 maja 2013 zorganizował pokaz pracy stacji okolicznościowej o znaku SNØMPW. Radiostacja nadawała z Muzeum Powstania Warszawskiego z pomieszczenia gdzie eksponowane są radiostacje powstańcze Błyskawica i Burza.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – Powstańcy:

  1. Edmund Baranowski Wice-Prezes Związku Powstańców Warszawskich. W Powstaniu – plutonowy podchorąży ps. Jur. Zgrupowanie Radosław, batalion Miotła, oddział Jeżyki. Walczył na Woli, Starym Mieście, Czerniakowie przechodził kanałami. Podczas walk odznaczony Krzyżem Walecznych.
  2. Adam Drzewoski PS. Benon. W Powstaniu plutonowy zgrupowanie Radosław, oddział Pięść, pluton Agaton. Osłona Komendy Głównej AK, nasłuch radiowy dla wiadomości przeznaczonych dla Komendy Głównej do wiadomości biura szyfrowane dla Bora-Komorowskiego. Był przy radiostacji „Błyskawica”.
  3. Jerzy Kaczyński ps. Sokół. W Powstaniu strzelec pluton łączności przewodowej w batalionie Zaremba-Piorun.

O godzinie 19.00 nastąpiło uroczyste przywitanie Powstańców. Krótki rys historyczny o roli i udziale powstańców-łącznościowców w Powstaniu Warszawskim wygłosił historyk Adam SP5EPP. Naszą radiostację o znaku SNØMPW odwiedziła Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która razem z gośćmi z Holandii przywitała się i rozmawiała z powstańcami i krótkofalowcami nawiązującymi łączności.
Operatorami stacji SNØMPW byli: Wanda SP5IWA, Teresa SP5TAC, Janek SP5FHF, Marek SP5XOC, Edward SP5CGN, Jerzy SP5SSB, Zygmunt SP5AYY, Adam SP5EPP, Marek SP5COR, Cezary SP5COF, Jacek SQ7UN.

Teresa SP5TAC, Janek SP5FHF, Edward SP5CGN,

W bardzo trudnych warunkach propagacyjnych, przy dużych QRM/QRN w czasie pokazów udało się przeprowadzić 98 łączności na różnych pasmach emisjami cw i ssb. Na szczególne wyróżnienie zasługuje koleżanka Teresa SP5TAC, która wzorcowo i profesjonalnie pokazała nawiązywanie łączności telegraficznych alfabetem Morse’a za pomocą klucza sztorcowego, podobnie jak to miało miejsce podczas wojny i w powstaniu. W trakcie dużego zainteresowania pokazami, szczególnie pracy telegrafią, kilka osób ujawniło swoją styczność z łącznością radiową z okresu służby wojskowej, a także odwiedziło naszą radiostację kilku krótkofalowców. Ze strony Muzeum na całością organizacji pokazu pracy radiostacji czuwały panie Katarzyna Grabowska i Anna Kononowicz. Pomagał nam takżę wolontariusz, który wprowadzał zwiedzających w tajniki radiotechniki, pracy radiostacji Błyskawica i Burza w Powstaniu Warszawskim. Osoby zwiedzające otrzymywały ulotkę wykonaną w formie typowej karty QSL, ale powiększonej do formatu A6. Na ulotce-QSL umieszczono krótkie informacje o Powstaniu Warszawskim, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz historii radiostacji Burza i Błyskawica. Ulotka opatrzona była okolicznościowa pieczęcią NOC MUZEÓW 2013. Radiostacja zakończyła swoją pracę po północy. Za nawiązanie QSO ze stacją SN0MPW będą wysłane okolicznościowe karty QSL ostemplowane pieczęcią NOC MUZEÓW 2013.

73 de Czarek SP5COF & Marek SP5COR