Międzynarodowe Spotkanie Miłośników i Kolekcjonerów Starych Radioodbiorników

W dniu 11 września 2011 roku w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie odbyło się spotkanie kolekcjonerów i miłośników starych odbiorników radiowych.
Program spotkania

  • Towarzystwo Trioda – najbliższe plany – Mariusz Matejczyk
  • „Radiowe głosy II-giej RP” prezentacja Tomasza Lerskiego
  • „Polskie Towarzystwo Radiotechniczne ”PTR spółka akcyjna”
    prezentacja Maurycego Bryxa
  • Forum wymiany kolekcjonerskiej połączone z mini giełdą.

To kolejne spotkanie miłośników i kolekcjonerów starych odbiorników ma już swoich stałych uczestników i według zapowiedzi Mariusza Matejczyka, Towarzystwo Trioda ma się przekształcić w najbliższym czasie w jednostkę formalną o charakterze Stowarzyszenia.

Pan Tomasz Lerski w swojej prezentacji przypomniał głosy radiowe, prezentował zdjęcia fotograficzne i odtworzył nagrania z płyt gramofonowych z II-giej Rzeczpospolitej.
Pan Maurycy Bryx, kolekcjoner starych radioodbiorników przedstawił Polskie Towarzystwo Radiotechniczne „PTR” mieszczące się Warszawie przy ul. Narbutta 29, które działało w okresie międzywojennym, kolejno omówił produkcję radioodbiorników
i zademonstrował ze swoich zbiorów piękną kolekcję „ radjoodbiorników” produkcji zakładów ELEKTRIT. Spotkanie zakończyło się promocją nowej książki Henryka Berezowskiego pt. „Towarzystwo Radiotechniczne ELEKTRIT Wilno 1925-1939”. Książkę razem z dedykacją autora można było nabyć na miejscu. Jak zwykle w spotkaniu wzięli udział krótkofalowcy.
Więcej o Towarzystwie TRIODA na stronie internetowej www.trioda

Zygmunt SP5AYY