fINANSE

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wpłaty składek członkowskich
na konto WOT PZK
Warszawski Oddział Terenowy
Polskiego Związku Krótkofalowców

Volkswagen Bank Direct
91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

W tytule wpłaty podajemy
następujące dane:

Imię i Nazwisko, znak wywoławczy, okres za jaki dokonywana jest wpłata, aktualny adres, @-majlowy, nr telefonu.