Błyskawica znowu nadaje! 7,067 MHZ – AM

Muzeum Powstania Warszawskiego 1944 r.

W dniu 8 sierpnia 2012 r. o godzinie 11.00-12.00 LT (czas lokalny) Błyskawica znowu nadaje na częstotliwości 7,067 MHZ – AM.

WOT PZK włączył się w obchody 68 rocznicy Powstania Warszawskiego. Dokładnie w 68-mą rocznicę uruchomienia radiostacji Błyskawica w dniu 8 sierpnia 2012 roku o godzinie 11:00 włączona zostanie radiostacja Błyskawica, będącą wraz z radiostacją Burzą eksponatem w Muzeum Powstania Warszawskiego, a w eter wyemitowana zostanie audycja radiowa. Przed mikrofonem radiostacji zostaną odczytane fragmenty tekstów z nasłuchów zarejestrowanych w ośrodku nasłuchowym pod Londynem z okresu okupacji hitlerowskiej 1944 r. W eter zostanie nadana audycja, którą będą mogli odbierać krótkofalowcy w kraju i za granicą, w zakresie fal krótkich emisja AM – pasmo 40-metrowe częstotliwość 7,067 MHz.

Przygotowania do emisji radiostacji poprzedzone były wielotygodniowymi przygotowaniami polegającymi na merytorycznym i technicznym scenariuszu wyemitowania audycji, audycji która w detalach i szczegółach do złudzenia ma przypominać atmosferę z dnia 8 sierpnia 1944 r. Przeprowadzono szereg spotkań z administracją Muzeum Powstania Warszawskiego co zaowocowało uzyskaniem od Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Pana Jana Ołdakowskiego zgody na zorganizowanie na terenie MPW „68 rocznicy uruchomienia radiostacji BŁYSKAWICA”.

Zwróciliśmy się z wnioskiem do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu uzyskania znaku wywoławczego, który utożsamiał by się z organizowaną uroczystością otrzymaliśmy znak wywoławczy SNØMPW (QSL via SP5PEP). W trakcie przygotowań technicznych przeprowadzono pomiary istniejącej instalacji antenowej, wymieniono uszkodzoną antenę, usunięto usterki w obwodach sterujących i wyjściowych radiostacji Błyskawica. Prace przygotowawcze były wcześniej dokładnie zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach i zostały pomyślnie zrealizowane przez Zygmunta SP5AYY oraz Jerzego SP5SSB.

Zapraszamy wszystkich do nasłuchu pracy radiostacji BŁYSKAWICA, nasłuchy potwierdzone zostaną pamiątkową kartą QSL – prosimy o adresowanie QSL na znak BŁYSKAWICA.
Pamiątkową QSL można zdobyć także za QSO, nasłuch ze stacją SNØMPW.
(foto przedstawia budynek Muzeum, kliknij na miniaturkę)

73 de Zygmunt SP5AYY, Jurek SP5SSB