Royal Castle in Warsaw

WARSZAWSKI ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Organizacja pożytku publicznego :

KRS : 0000160653

NIP : 526 - 25 - 58 - 817

REGON : 011395671

Konto Bankowe Oddziału : Volkswagen Bank Direct

91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

Warszawski Oddział Terenowy

Polskiego Związku Krótkofalowców

  • Jerzy Szawarski SP5SSB prezes zarządu
  • Jacek Matykiewicz SP5TA vice prezes zarządu
  • Wanda Jakubowska SP7IWA skarbnik
  • Zenon Kaczorek SP5CNG sekretarz
  • Jarosław Wcisły SP5DBW członek

Zarząd stowarzyszenia

  • Wojciech Kazubski SP 5 SMK
  • Michał Cuch SP 5 CTP
  • Cezary Krzysztof Zych SQ 5 CKZ

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Zawody Warszawskie Powstanie Styczniowe 1863


Powstanie Styczniowe 1863

Regulamin zawodów DIGI

Powstanie Styczniowe 1863

otrzymane logi cw/ssb

Powstanie Styczniowe 1863

ot​rzymane logi DIGI

Powstanie Styczniowe 1863

Powstanie Styczniowe 1863

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców zaprasza do ​udziału w Zawodach Warszawskich 2023 " 63 Dni Męstwa i Chwały ".

2 października 1944r po 63 dniach heroicznego i samotnego boju ​prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi, wobec braku ​perspektyw dalszej walki, przedstawiciele Komendy Głównej AK podpisali w ​Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. W czasie walk ​w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo ​również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej. Straty wśród ludności ​cywilnej były ogromne i wynosiły od 120 do 150 tys. Pozostałych przy życiu ​mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu ​zostało niemal całkowicie zburzone. Do niemieckiej niewoli poszło ponad 15 tys. ​powstańców, w tym 2 tys. kobiet. Wśród nich niemal całe dowództwo AK, z gen. ​Komorowskim (mianowanym przez prezydenta W. Raczkiewicza 30 września ​1944 r. Naczelnym Wodzem),gen. Pełczyńskim i gen. Chruścielem na czele. ​Wielkość strat poniesionych przez stronę polską w wyniku powstania powoduje, ​że decyzja o jego rozpoczęciu do dziś wywołuje kontrowersje.


Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców zaprasza do udziału w Zawodach Warszawskich 2023 " Bitwa Warszawska 1920 ".

Bitwa Warszawska została uznana za 18 przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkie stacje indywidualne, klubowe. Organizatorem zawodów jest Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.

Celem zawodów jest uczczenie 103 rocznicy osiemnastej przełomowej bitwy w historii świata oraz podnoszenie umiejętności operatorskich stacji idywidualnych, klubowych.

White Marble Background

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców zaprasza do udziału w Zawodach Warszawskich 2023 Konstytucji 3 Maja.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.White tulle chiffon bridal veil texture background wedding concept