http://wotpzk.org.pl/ http://wotpzk.azurewebsites.net/

WOT PZK - OT25 PZK

Przydatne linki

Przydatne informacje

Wyniki Zawodów Warszawskich 2019

 

Darmowy Program PIT

Rozliczając PIT na tej stronie przekażesz 1% organizacji Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców KRS 0000160653
„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej  organizacji pożytku publicznego.”

Volkswagen Bank Direct : 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

Ś.P. Wiesława Janeczek SP5BZX
28.07.1956 – 10.10.2019

W dniu wczorajszym odeszła od nas Wiesława Janeczek SP5BZX.
Wiesia była operatorem stacji SP5PMT w Muzeum Techniki. Z domu pracowała rzadko, bo poświęcała swój wolny czas dla potrzeb naszego środowiska.
Zapamiętajmy ją jako redaktora „Krótkofalowca Polskiego” (edycja 1992 - 1995).
Była w nim tłumaczem tekstów, wykonywała skład każdego numeru, przygotowywała szatę graficzną, odpowiadała na korespondencję od czytelników, tworzyła bazy adresowe prenumeratorów…
Nie było by naszego czasopisma bez pracy Wiesi. Pamiętajmy o tym.

Żegnamy Wiesię - dobrego człowieka, życzliwego wszystkim. Zamyka się bezpowrotnie ważny rozdział w polskim krótkofalarstwie.
Spoczywaj w spokoju! Zostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci.

Łączymy się też w tych trudnych chwilach z Andrzejem SP5AHT - mężem Wiesi.

Tomasz SP5CCC

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 12 października br. w Kościele Garnizonowym pw. Św Józefa oblubieńca NMP w Legionowie, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 5.
Początek uroczystości o godzinie 10:30.

Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny z powodu utraty najbliższej osoby składają koleżanki i koledzy z Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

                                                       Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego     
                                                      Polskiego Związku Krótkofalowców

 

W 2019r obchodzimy 99 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku stoczonej w dniach 13–25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Określana „Cudem nad Wisłą”, uznawana za 18 przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią . Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje w dniu 15 sierpnia 2019r ogólnopolskie otwarte zawody krótkofalarskie " Bitwa Warszawska 1920 " uczestnicząc w utrwalaniu naszej Tożsamości Narodowej chroniąc od zapomnienia zdarzenie , które zapewniło zachowanie niepodległości dla Polski. Zapraszam i zachęcam wszystkich krótkofalowców do udziału w zawodach akcentując swojm udziałem wdzieczność potomnym za wolną i niepodległa Polskę.

 

Termin i czas zawodów 15 sierpnia 2019r.
Pasmo 3.5 MHz w godzinach 15:00-17:00 UTC. ( ssb i cw )
Pasmo 3.5 MHz w godzinach 17:00-18:00 UTC. ( digi )

Organizacja zawodów finansowana jest przez członków WOT PZK oraz darczyńców tytułem 1% OPP.

Regulamin Zawodów cw i ssb PDF
Regulamin Zawodów DIGI PDF

 

W nocy z 2 na 3 października 1944r podpisano akt kapitulacji Powstania Warszawskiego. Porozumienie z Niemcami zakładało, że żołnierze Armii Krajowej po zdaniu broni będą traktowani jak jeńcy wojenni zgodnie z konwencją genewską z 1922 r. Po 63 dniach heroicznej walki zakończyła się największa akcja zbrojna Armii Krajowej i jednocześnie najdłuższa polska bitwa II wojny. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje w dniu 2 października 2019r ogólnopolskie otwarte zawody krótkofalarskie " 63 Dni Męstwa i Chwały " uczestnicząc w utrwalaniu naszej Tożsamości Narodowej chroniąc od zapomnienia zdarzenie , które zapewniło zachowanie niepodległości dla Polski. Zapraszam i zachęcam wszystkich krótkofalowców do udziału w zawodach akcentując swojm udziałem wdzieczność potomnym za wolną i niepodległa Polskę.

Termin i czas zawodów 2 sierpnia 2019r.
Pasmo 3.5 MHz w godzinach 15:00-17:00 UTC. ( ssb i cw )
Pasmo 3.5 MHz w godzinach 17:00-18:00 UTC. ( digi )

Organizacja zawodów finansowana jest przez członków WOT PZK oraz darczyńców tytułem 1% OPP.

Regulamin Zawodów cw i ssb PDF

Regulamin Zawodów DIGI PDF

 

   
Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.