http://wotpzk.org.pl/ http://wotpzk.azurewebsites.net/

WOT PZK - OT25 PZK

Przydatne linki

Przydatne informacje

Wyniki Zawodów Warszawskich 2019

 

Darmowy Program PIT

Rozliczając PIT na tej stronie przekażesz 1% organizacji Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców KRS 0000160653
„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej  organizacji pożytku publicznego.”

Volkswagen Bank Direct : 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 3 października 2020r w Warszawie
 - w pierwszym terminie    3 października 2020r  o godzinie  9:30
 - w drugim terminie   3 października 2020r o godzinie 10:00 
W Sali Ligi Obrony Kraju przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie ( III piętro sala 305 )

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB

W dniu  17 sierpnia br. odszedł od nas Leon Kossobudzki współautor publikacji  "Podręcznik Radiooperatora Krótkofalowca" będącego elementarzem dla wielu pokoleń sympatyków naszego hobby. Urodzony w 1935 roku pierwszą licencję uzyskał w 1957 r. na znak SP5AFL. Cały czas był członkiem PZK w Warszawskim Oddziale Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców , był także Członkiem      SP DX Klubu. Odznaczony Odznaką Honorową PZK oraz Złotą Odznaką Honorową. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 3 września 2020 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się nabożeństwem o godzinie 11:00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie. Wyrazy współczucia dla rodziny z powodu utraty najbliższej osoby składa Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców .

 

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski sp5ssb

 

 

W 2020r obchodzimy 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku stoczonej w dniach 13–25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Określana „Cudem nad Wisłą”, uznawana za 18 przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią . Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej oraz Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje w dniu 15 sierpnia 2020r ogólnopolskie zawody łączności " 100 lat Bitwy Warszawskiej 1920 " uczestnicząc w utrwalaniu naszej Tożsamości Narodowej chroniąc od zapomnienia zdarzenie , które zapewniło zachowanie niepodległości dla Polski. Zapraszam i zachęcam wszystkich krótkofalowców do udziału w zawodach akcentując swoim udziałem wdzięczność potomnym za wolną i niepodległa Polskę.

Regulamin Zawodów PDF

Krzysztof Sztobryn SP5ULV

W dniu 22 lipca 2020 po długiej chorobie zmarł nasz kolega Krzysztof.
Był pasjonatem telegrafii - mało tego, bardzo często używał klucza
sztorcowego. Starał się podtrzymywać starego, dobrego ducha ham spirit.
Oczywiście prowadził log papierowy, choć współczesna technika nie była mu
obca, a gdy zdarzyło mu się pracować w zawodach, log papierowy przenosił do
wersji elektronicznej Cabrillo, aby dać punkty kolegom! Podobnie było z
kartami QSL - preferował głównie te papierowe, których przez wiele lat
zgromadził pokaźną kolekcję.
Bardzo żałujemy, że Krzycha nie ma już z nami.

Andrzej SP5TT

 

Wyniki Zawodów " Konstytucji 3 Maja " edycja 2020

KF CW i SSB

KF DIGI

Wznowienie funkcjonowania oddziałowego biura QSL WOTPZK

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w zwiazku z wystapienie epidemii ( DZ.U. z 2020r. poz. 964 ) wznawiam funkcjonowanie ( ul. Mokotowska 17 lok. 34 , Warszawa ) Oddziałowego Biura QSL Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców z dniem 9 czerwca 2020r na zasadach określonych przez Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w zwiazku z wystapienie epidemii ( DZ.U. z 2020r. poz. 964 )(w załaczniku )oraz informacji Prezesa Ligi Obrony Kraju( w załączniku)

Prezes Zarządu WOTPZK

Wznowienie funkcjonowania okręgowego biura QSL SP5
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w zwiazku z wystapienie epidemii ( DZ.U. z 2020r. poz. 964 ) wznawiam funkcjonowanie ( ul. Mokotowska 17 lok. 34 , Warszawa ) Okręgowego Biura QSL SP5 Polskiego Związku Krótkofalowców z dniem 9 czerwca 2020r na zasadach określonych przez Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w zwiazku z wystapienie epidemii ( DZ.U. z 2020r. poz. 964 ) ( w załączniku) oraz informacji Prezesa Ligi Obrony Kraju( w załączniku)

Prezes Zarządu WOTPZK

 

 

Odwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego WOTPZK

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374)  odwołuję walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców mającego się odbyć w dniu 21  marca 2020r w Warszawie

Prezes Zarządu WOTPZK

Zawieszenie funkcjonowania oddziałowego biura QSL WOTPZK

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374)  zawieszam funkcjonowanie ( ul. Mokotowska 17 lok. 34 , Warszawa ) Oddziałowego Biura QSL Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców do odwołania.

Prezes Zarządu WOTPZK

Oddziałowy QSL Manager WOTPZK

Zawieszenie funkcjonowania okręgowego biura QSL SP5
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374)  zawieszam funkcjonowanie Okręgowego  Biura QSL SP5 do odwołania.

Okręgowy QSL Manager SP5

 

strona [2] [3]

 

   
Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.