http://wotpzk.org.pl/ http://wotpzk.azurewebsites.net/

WOT PZK - OT25 PZK

Przydatne linki

Przydatne informacje

Wyniki Zawodów Warszawskich 2019

 

Darmowy Program PIT

Rozliczając PIT na tej stronie przekażesz 1% organizacji Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców KRS 0000160653
„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej  organizacji pożytku publicznego.”

Volkswagen Bank Direct : 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

Odwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego WOTPZK

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374)  odwołuję walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców mającego się odbyć w dniu 21  marca 2020r w Warszawie

Prezes Zarządu WOTPZK

Zawieszenie funkcjonowania oddziałowego biura QSL WOTPZK

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374)  zawieszam funkcjonowanie ( ul. Mokotowska 17 lok. 34 , Warszawa ) Oddziałowego Biura QSL Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców do odwołania.

Prezes Zarządu WOTPZK

Oddziałowy QSL Manager WOTPZK

Zawieszenie funkcjonowania okręgowego biura QSL SP5
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374)  zawieszam funkcjonowanie Okręgowego  Biura QSL SP5 do odwołania.

Okręgowy QSL Manager SP5

 

strona [2] [3]

 

   
Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.