http://ot25.pzk.org.pl/

WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

Przydatne informacje

 

Darmowy Program PIT

Rozliczając PIT na tej stronie przekażesz 1% organizacji Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców KRS 0000160653
„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej  organizacji pożytku publicznego.”

Volkswagen Bank Direct : 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

Składki członkowskie PZK i WOT PZK w 2019r nie uległy zmianie , wpłaty można dokonywać od dnia 15 listopada 2018r. na konto WOT PZK za I półrocze oraz cały rok 2019 zapraszamy do dokonywania wpłat.

Na dzień 16/02/2019r stwierdzam brak wpłat od 64 członków Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców pełna informacja znajduje sie w zakładce informacja o wpłaconych składkach na konto WOT PZK zachęcam do uregulowania zaległości celem uniknięcia niezamierzonej utraty członkostwa w PZK i WOT PZK . Zachęcam również do wpłat 1% OPP na konto KRS WOT PZK które w 100% przeznaczamy na działąlność Pożytku Publcznego - Przemienniki Warszawskie będące w dyspozycji WOT PZK

 

Strony archiwalne [2] [3] [4] [5] [6] 7] [8] 9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

   
Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.