http://wotpzk.org.pl/ http://wotpzk.azurewebsites.net/

WOT PZK - OT25 PZK

Przydatne linki

Przydatne informacje

Wyniki Zawodów Warszawskich 2019

 

Darmowy Program PIT

Rozliczając PIT na tej stronie przekażesz 1% organizacji Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców KRS 0000160653
„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej  organizacji pożytku publicznego.”

Volkswagen Bank Direct : 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

Wyniki Zawodów " Konstytucji 3 Maja " edycja 2020

KF CW i SSB

KF DIGI

Wznowienie funkcjonowania oddziałowego biura QSL WOTPZK

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w zwiazku z wystapienie epidemii ( DZ.U. z 2020r. poz. 964 ) wznawiam funkcjonowanie ( ul. Mokotowska 17 lok. 34 , Warszawa ) Oddziałowego Biura QSL Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców z dniem 9 czerwca 2020r na zasadach określonych przez Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w zwiazku z wystapienie epidemii ( DZ.U. z 2020r. poz. 964 )(w załaczniku )oraz informacji Prezesa Ligi Obrony Kraju( w załączniku)

Prezes Zarządu WOTPZK

Wznowienie funkcjonowania okręgowego biura QSL SP5
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w zwiazku z wystapienie epidemii ( DZ.U. z 2020r. poz. 964 ) wznawiam funkcjonowanie ( ul. Mokotowska 17 lok. 34 , Warszawa ) Okręgowego Biura QSL SP5 Polskiego Związku Krótkofalowców z dniem 9 czerwca 2020r na zasadach określonych przez Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w zwiazku z wystapienie epidemii ( DZ.U. z 2020r. poz. 964 ) ( w załączniku) oraz informacji Prezesa Ligi Obrony Kraju( w załączniku)

Prezes Zarządu WOTPZK

 

 

Odwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego WOTPZK

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374)  odwołuję walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców mającego się odbyć w dniu 21  marca 2020r w Warszawie

Prezes Zarządu WOTPZK

Zawieszenie funkcjonowania oddziałowego biura QSL WOTPZK

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374)  zawieszam funkcjonowanie ( ul. Mokotowska 17 lok. 34 , Warszawa ) Oddziałowego Biura QSL Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców do odwołania.

Prezes Zarządu WOTPZK

Oddziałowy QSL Manager WOTPZK

Zawieszenie funkcjonowania okręgowego biura QSL SP5
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374)  zawieszam funkcjonowanie Okręgowego  Biura QSL SP5 do odwołania.

Okręgowy QSL Manager SP5

 

strona [2] [3]

 

   
Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.